Σχετικά με εμάς               +30 6949200236   office@zimber.bg

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

   Η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων εγγύησης για προϊόντα με κάρτα εγγύησης είναι δυνατόν μετά την παροχή ενός αντιγράφου της απόδειξης αγοράς και πρωτότυπο της κάρτας εγγύησης. Για τα προϊόντα χωρίς κάρτα εγγύησης, η απόδειξη ή το αντίγραφο της χρησιμοποιούνται σαν πιστοποιητικό εγγύησης. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τις ζημίες που προκαλούνται από ένα κατασκευαστικό ελάττωμα που συνέβη κατά την περίοδο εγγύησης. Η χρήση των προϊόντων εκτός του προορισμού τους, μη αρμόδια επισκευή ή ανακατασκευή τους αυτόματα οδηγεί σε απώλεια των δικαιωμάτων εγγύησης. Απαιτήσεις για έλλειψη εξαρτημάτων εξυπηρετούνται μόνο κατά τη στιγμή αγοράς. Εάν τα προϊόντα που αγοράζονται στο κατάστημά ή αποθήκη μας έχει υποστεί βλάβη εντός της περιόδου εγγύησης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως. Τα προϊόντα μπορείτε να τα στείλετε πίσω στο γραφείο μας ή σε στο συνεργείο στη Σόφια, λεωφ. Ευρώπη 82 με κούριερ ή ταχυδρομικά. Τα έξοδα μεταφοράς είναι για λογαριασμό του πελάτη. Τα προϊόντα που διαθέτουν εγγύηση πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία και μαζί με τα εξαρτήματά τους, με σκοπό ενδεχόμενης αντικατάστασης. Παρακαλούμε, τα προϊόντα σε εγγύηση που αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με κούριερ να συσκευάζονται κατάλληλα, γιατί δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που παράγεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα προϊόντα που επιστράφηκαν θα τα επανεξετάσουμε και θα καθορίσουμε τη επισκευής τους ή την ενδεχόμενη ανταλλαγή τους. Ζημιές που προκαλούνται λόγω χρήσης για άλλους σκοπούς εκτός από το προορισμό και τα συναφή έξοδα εγγύησης, βαρύνουν τον δράστη της ζημίας.

 

Powered by DigiNET